REGULAMIN OŚRODKA

1.
Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 16.00, kończy o godz. 10.00 dnia następnego.  Przyjazd  następuje nie wcześniej jak na 2 godz. przed rozpoczęciem  biegu terminu doby tj. do godz. 16.00.  Gość  bezpośrednio po przyjeździe obowiązany jest do  zgłoszenia się w recepcji celem załatwienia wszelkich formalności.  Wynajmujący oddaje na rzecz najemcy określony lokal na czas i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie stanowiącym umowę cywilno-prawną. Klient opuszcza lokal w takim samym stanie technicznym i estetycznym jak w dniu wynajmu. Stwierdzenie konieczności sprzątania lokalu, skutkuje obowiązkiem dopłaty w wys. 60zł.

2.
Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

3.
Gość ośrodka nie może przekazywać pokoju lub domku innym osobom, bez wiedzy i zgody dyrekcji O.W. „Mewa”.

4.
Osoby obce odwiedzające gości ośrodka mogą przebywać na terenie ośrodka w godzinach 7.00 – 22.00. Za parkowane pojazdy obowiązuje opłata wwys. 10zł . To samo dotyczy korzystania z basenu i innych urządzeń. Dot. tylko odwiedzających obcych. Goście w bezpłatnym pakiecie.

5.
Zasady użytkowania basenu kąpielowego określa odrębny regulamin posadowiony przy basenie.

6.
Przygotowanie ogniska należy zgłosić co najmniej na 6 godz. przed planowanym terminem w recepcji ośrodka.

Koszt 10 zł. od uczestnika, nie mniej jak 30zł. Balia kąpielowa –  koszt : 60zł. do 4 os.. Powyżej  – 20zł. od każdej
następnej. osoby.

7.
Należy pamiętać o każdorazowym zamykaniu pokoi, domków podczas nieobecności. . Nie należy zostawiać cennych przedmiotów w pokojach ani w samochodzie. Proszę pamiętać o dokładnym zamykaniu okien. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ewentualnej kradzieży.

8.
W O.W. „Mewa” obowiązuje cisza w godzinach 22.00 – 6.00.

9.
Ośrodek jest zamykany o godzinie 24.00 Dotyczy to bramy wjazdowej .

10.
W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług OW „Mewa” mają obowiązek zachowania się z poszanowaniem prawa do wypoczynku i ciszy osób trzecich.

11.
Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach/domkach kempingowych/ grzałek, żelazek, kuchenek gazowych, elektrycznych i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju/domku /. Zakaz ten dotyczy również grilli węglowych używanych na zewnątrz domków. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. Grillować można w wydzielonej do tego celu chacie. Naruszenie powyższego skutkuje naliczaniem kwoty 10 zł./dobę/ i rozwiązaniem umowy. Włączenie ogrzewania w okresach 01.05.-01.09.naliczana będzie opłata w wys.10zł./dobę.

12.
Gość OW „Mewa” ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych ,powstałe z jego winy lub odwiedzających go osób. Przed zameldowaniem może być pobrana stosowna kaucja zabezpieczająca/300zł./.

13.
Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pensjonacie lub domku przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane, na jego koszt, na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji OW „Mewa” przechowa przedmioty przez trzy miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

14.
Zasady zwrotu zaliczek wpłacanych na poczet wypoczynku gości indywidualnych ( z wyłączeniem grup zorganizowanych):do 6 tygodni przed rezerwowanym terminem , zaliczki zwracane są w 100% z potrąceniem 30 zł tytułem kosztów manipulacyjnych do 4 tygodni przed rezerwowanym terminem, zaliczki zwracane są w 50% z potrąceniem 30 zł tytułem kosztów manipulacyjnych. do 2 tygodni przed rezerwowanym terminem, zaliczki nie są zwracane.

15.
Rozliczenie za pobyt następuje pierwszego dnia bezpośrednio po przybyciu, okazując dowód wpłaty zaliczki lub pełnej kwoty przelewem bankowym.. O.W. „Mewa” nie zwraca wpłaconych kwot należnych tytułem zarezerwowanego terminu wypoczynku. Recepcja czynna jest w godz. od 9.00 do godz.19.00.

16.
Czworonożni przyjaciele tylko w indywidualnych przypadkach po wniesieniu opłaty w wys.20zł./dobę/  za małego pieska ,Może on przebywać z właścicielem na smyczy, w kagańcu i po okazaniu aktualnych szczepień.

17.
Zabrania się karmić wszelkie  obce zwierzęta /koty, psy/ przychodzące na teren ośrodka.
Dotyczy to także zwierząt  będących własnością Klientów  ośrodka.

18.
Zabrania się  wieszać ręczniki i inne przedmioty na balkonach. Do suszenia  bielizny służą odrębne suszarki.

19.
Zabrania się samodzielnego przestawiania łóżek w pokojach. Na życzenie gości obsługa ośrodka dokona takich czynności we własnym zakresie.

20.
Zabrania się wynoszenia naczyń i sztućców z jadalni oraz używania kocy będących na wyposażeniu ośrodka, do plażowania.

21.
Obowiązuje całkowity zakaz palenia we wszystkich pomieszczeniach ośrodka.

22.
Dzieci do lat 8 mogą korzystać z placu zabaw  oraz basenu tylko pod opieką osób dorosłych. W spawach nadzoru i opieki nad małoletni, dziećmi mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Obowiązuje Regulamin placu zabaw i basenu. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zaistnienia jakichkolwiek wypadków.

23.
Naruszenie postanowień niniejszego regulaminu skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem umowy oraz roszczeniem odszkodowawczym w przypadku stwierdzonych szkód na mieniu.

24.
Regulamin niniejszy wraz z opłatą za pobyt stanowi o zawarciu umowy pomiędzy stronami z wszelkimi z tego tytułu wynikającymi skutkami.

Dyrekcja: A.U.T.”Mewa” Jantar

SPRAWDŹ JAK DO NAS TRAFIĆ